Katalog právníků a advokátů

  • Kategorie
  • Regiony

Top registrace

Advokátní kancelář Mgr. Jana Poláčka

Kancelář poskytuje právní služby primárně z oblasti občanského, rodinného a trestního práva. V rámci občanského a rodinného práva připravujeme veškerou smluvní dokumentaci, ve sporné i nesporné agendě pak zajišťujeme zastoupení fyzických i právnických osob ve všech věcech před soudy i správními orgány České republiky. V oblasti trestního práva se soustředíme na účinnou obhajobu ve všech stádiích trestního řízení. V odvětví obchodního práva kancelář zpracovává pro malé a střední podnikatele smluvní i korporátní dokumentaci, přičemž spolupracuje s celou řadou renomovaných advokátních kanceláří, daňových poradců atd. Právní služby poskytujeme rovněž v anglickém a francouzském jazyce.

Advokátní kancelář Mgr. Jana Poláčka, Hradešínská 2362/29, 101 00 Praha